พิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ฯ จังหวัดชัยภูมิ


การแต่งตั้งคณะกรรมการและพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ สำหรับพระภิกษุ สามเณร
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

          1. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ฯ
              >> ดาวน์โหลดที่นี่

          2. กำหนดการพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ฯ
             >> ดาวน์โหลดที่นี่

          3. ภาพการเตรียมการพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ฯ
              >> ดาวน์โหลดที่นี่

          4. แผนผังบริเวณพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ฯ
              >> ดาวน์โหลดที่นี่

 

   สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม