โครงการ “ผ่าตัดหัวใจทั่วโลก เทิดพระเกียรติในหลวงทั่วหล้า ๘๔ พรรษาฯ

 

                 ๑๑. โครงการ “ผ่าตัดหัวใจทั่วโลก เทิดพระเกียรติในหลวงทั่วหล้า ๘๔ พรรษา มหาราชา” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ โดยการผ่าตัดหัวใจให้กับผู้ป่วยทั่วโลก เพื่อให้ผู้ป่วยจากประเทศยากไร้ สัมผัสได้ถึงพระเมตตาบารมี มีโอกาสได้เข้ารับการผ่าตัดหัวใจ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทย และเพื่อสรรค์สร้างช่วงเวลาพิเศษของประชาชนไทยทั่วประเทศได้ร่วมสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ทางด้านการแพทย์ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
 
                               
                               
 
 
 
 
 
              ๑๒. โครงการจัดตั้งสถาบันพรหมวชิรญาณ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ให้บริการการตรวจ การวินิจฉัย การบำบัดรักษา และการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนไทย และศาสตร์การแพทย์แผนจีนแก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนให้บริการการตรวจ และรักษา  ด้วยการนวดคลายกล้ามเนื้อ  ด้วยน้ำมัน/ครีมสมุนไพรไทย การอบตัวด้วยสมุนไพร และการดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทยให้บริการการตรวจและรักษา ด้วยการฝังเข็ม การครอบแก้ว การกัวซา และการปรับสมดุลหยินหยาง การกระตุ้นการทำงานของเซลล์ในร่างกาย ขับล้างสารพิษ และปรับอุณหภูมิของร่างกาย  ให้เป็นปกติให้คำปรึกษา และคำแนะนำกับพระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไปด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยให้บริการ ๒ ศูนย์ คือ ศูนย์พรหมวชิรญาณคลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน สาขาวัดยานนาวา และสาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
                           
                           สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม