การดำเนินโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ฯ สำหรับพระภิกษุ สามเณร


แบบฟอร์ม

แบบการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น กลุ่มพระภิกษุขสามเณร (15 ปีขึ้นไป)

>> ดาวน์โหลดข้อมูลที่นี่
 จังหวัดอุดรธานี
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ฯ สำหรับพระภิกษุ สามเณร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา

>> ดาวน์โหลดข้อมูลที่นี่
 จังหวัดศรีสะเกษ
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ฯ สำหรับพระภิกษุ สามเณร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา

>> ดาวน์โหลดข้อมูลที่นี่
 จังหวัดหนองคาย
คำกล่าวรายงานโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ฯ สำหรับพระภิกษุ สามเณร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา

>> ดาวน์โหลดข้อมูลที่นี่
 จังหวัดอำนาจเจริญ
ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อการดำเนินโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ฯ สำหรับพระภิกษุ สามเณร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา

>> ดาวน์โหลดข้อมูลที่นี่
 
 

 
สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม