รายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติฯ ๒๕๖๔

  มูลนิธิฯ ขอเชิญชมรายการพิเศษ "เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๕ น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT กรมประชาสัมพันธ์ ไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ก Thai TV Global Network (TGN) สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ (WBTV)

 

 

สถาบันพรหมวชิรญาณ สหคลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ขอเชิญชมรายการพิเศษ

“เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๕ - ๒๔.๐๐ น. 

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ช่อง NBT กรมประชาสัมพันธ์

ไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ก Thai TV Global Network (TGN)

                      สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา 

                            เฉลิมพระเกียรติฯ (WBTV)

 

 
สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม