ขอรับการสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

 

รายละเอียดรายการขอความสนับสนุนเพื่อขยายบริการและเพิ่มศักยภาพในการบริการ

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี  

            

 

ลำดับที่

 

รายการ

 

จำนวนเงิน (บาท)

๑.

Smart ER พร้อมอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์

๑๙,๐๐๐,๐๐๐

๒.

เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ ๒ ชุด

๑,๗๐๐,๐๐๐

๓.

เพิ่มศักยภาพบริการสาขาศัลยกรรมกระดูก

 

- ชุดเครื่องรัดห้ามเลือดระบบไฟฟ้า แบบ ๒ หัว (ORTHO)

๔๕๐,๐๐๐

- ชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูก (Air Drill) (ORTHO)

๑,๕๐๐,๐๐๐

- ชุดใบเลื่อนตัดกระดูก (ORTHO)

๔๕๐,๐๐๐

- ชุดCanulated Screw (ORTHO)

๔๕๐,๐๐๐

- ชุดกล้องArthro scopy (ORTHO)

๔,๕๐๐,๐๐๐

- ชุดBasic Extra Ortho+Containner (Ortho)

๓๕๐,๐๐๐

เพิ่มศักยภาพบริการสาขาศัลยกรรมทั่วไป

 

- กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์ (Colano scopy)

๑,๔๐๐,๐๐๐

- ชุดอุปกรณ์สำหรับคล้องนิ่ว (ERCP)

๓๐๐,๐๐๐

- กล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนตันชนิดวีดีทัศน์ (EGD)

๑,๓๐๐,๐๐๐

- ชุดตัดเส้นเลือด (SURG)

๖๕๐,๐๐๐

- ชุดตัดพื้นฐานศัลยกรรม + Containner (SURG)

๑,๒๐๐,๐๐๐

- ชุดตัดพื้นฐานศัลยกรรมชุดเล็ก + Containner (SURG)

๘๐๐,๐๐๐

- ชุดRetractor สำหรับถ่ายขยายช่องท้อง (SURG)

๒๐๐,๐๐๐

- ชุดBasic Extra Surgery + Containner (ชุดที่๑) (SURG)

๓๔๖,๐๐๐

- ชุดBasic Extra Surgery + Containner (ชุดที่๒) (SURG)

๕๘๑,๘๐๐

เพิ่มศักยภาพบริการสาขาสูตินารีเวช

 

- เครื่อง Radiant warmer (OBS)

๔๐๐,๐๐๐

- เครื่องมือ Hysterectomy (OBS)

๓๐๐,๐๐๐

- Retractor C/S (OBS)

๔๐,๐๐๐

- Spong Holding Forceps C/S (OBS)

๓๐,๐๐๐

- Forceps C/S (OBS)

๔๐,๐๐๐

- เครื่องSuction ขนาดแรงดูด ๕๐-๗๐ ลิตร ต่อนาที (OBS)

๑๕๐,๐๐๐๐

เพิ่มศักยภาพบริการสาขาโสต ศอ นาสิต (ENT)

 

- ชุดเครื่องมือผ่าตัดหลอดอาหาร Eso phago scopy (ENT)

๒๐๐,๐๐๐

- ชุดเครื่องมือสำหรับส่องตรวจและผ่าตัดในหูคอจมูก (ENT)

๗๐๐,๐๐๐

- เครื่องมือmicro debrider tonsillectomy (ENT)

๒,๐๐๐,๐๐๐

- ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมไทรรอยด์ (ENT)

๓๐๐,๐๐๐

- ชุดเครื่องมือ Harmonic(ENT)

๑,๕๐๐,๐๐๐

- ปรับปรุงห้องตรวจ โสต ศอ นาสิต (ENT) พร้อมอุปกรณ์ละครุภัณฑ์ทางการแพทย์

๑๒,๘๐๐,๐๐๐

เพิ่มศักยภาพบริการสาขาจักษุวิทยา (EYE)

 

- เครื่องFood Switch บ.B&L (EYE)

๔๐๐,๐๐๐

- ชุด HAND PIECE PHACO (เครื่อง Phaco บ.B&L) (EYE)

๑,๐๐๐,๐๐๐

- เครื่องมือผ่าตัดตาพื้นฐานทั่วไป (EYE)

๖๐๐,๐๐๐

- เครื่องมือสำหรับการผ่าตัดตาต้อกระจก (EYE)

๔๐๐,๐๐๐

เพิ่มศักยภาพการบริการ

 

- เปลนอนชนิดใช้มอเตอร์สามารถปรับศีรษะได้ พร้อมที่ใส่ถังออกซิเจน

๘๐๐,๐๐๐

- กล่องสำหรับใส่เครื่องมือ (Containner)

๒๔๐,๐๐๐

- ชั้นสแตนเลสสำหรับวางเก็บของปราศจากเชื้อ

๑๔๐,๐๐๐

- โต๊ะเมโยสแตนเลสวางเครื่องมือผ่าตัด

๓๒,๐๐๐

- ถังสแตนเลสพร้อมล้อเลื่อน

๑๔,๐๐๐

- โต๊ะสแตนเลสวางเครื่องมือผ่าตัด

๑๕๐,๐๐๐

- Tray สแตนเลสสำหรับแช่เครื่องมือผ่าตัด

๑๙,๐๐๐

- เปลนอนสามารถปรับศีรษะได้ พร้อมที่ใส่ถังออกซิเจน

๖๐,๐๐๐

เครื่องต้มยาสมุนไพร

๓๐๐,๐๐๐

 

รวม

๕๗,๗๙๒,๘๐๐

 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๕๗,๗๙๒,๘๐๐ บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

                                                                 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิก

                                                                 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิก

 

 
สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม