พระมหาสมปอง ตาลปตฺโต

 

พระมหาสมปอง ตาลปตฺโต
วัดสร้อยทอง
กรุงเทพฯ


      โภชเน มัตตัญญุตา รู้ประมาณในการบริโภค บางคนไปกินมากมายจนอ้วน ก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจตามมา ฉะนั้น เราก็ต้องรูปจักมีความพอเพียงในการกินในการใช้ชีวิตด้วย ไม่เฉพาะโรคภัยไข้เจ็บอย่างเดียว ทุกวันนี้มีอุบัติเหตุด้วย ยิ่งเร็วกว่าโรคภัยไข้เจ็บอีก ปีใหม่บางคนมีปีเดียว ปีหน้าไม่มีซะแล้ว เพราะว่าไปกินเที่ยวเล่นกันตามผับตามบาร์เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาก็ไปแล้ว ฉะนั้นทั้งโรคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตุ อะไรต่างๆ เกิดจากการขาดสติ เพราะฉะนั้น เราต้องมีสตินาต๊อกถ้าเราไม่มีสติในสต๊อก เราจะช๊อก มักนะน๊อกก่อนเกิดสติ ฉะนั้นอันดับแรก เราต้องทำอารมณ์ให้ดีมีความสุขร่าเริงบันเทิงใจเป็นกำไรของชีวิต วันไหนหงุดหงิดชีวิตก็ขาดทุน ฉะนั้นอันดับแรกเราต้องหาความสุขรอบตัวเรา ด้วยการทำความดี อะไรบ้างก็มี ๓ ทาง กาย วาจา ใจ ฉะนั้นสำคัญมากน่ะญาติโยมทั้งหลาย ญาติโยมดูแลจิต ดูแลใจ พอจิตใจดีแล้ว ร่างกายคุณโยมก็จะดีไปด้วย แต่เอาหล่ะออกกำลังกายทางโลก ดูแลออกกำลังกายตามคำสั่งของคุณหมอไป แต่เรื่องจิตใจก็ดำเนินนำธรรมะไปใช้ เพราะถ้าเราบริหารกาย วาจา ใจ ในแต่ละวันได้อย่างนี้ แต่ละวันแต่ละเดือน แต่ละปีที่ผ่านไป เราต้องเป็นคนที่สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดที่เป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูง การทำทาน ศีล ภาวนา พระพุทธเจ้ายกมาเป็นข้อแรกเลยคือ ทานคือการให้ อย่างที่อาตมภาพเคยบอกว่า การเป็นผู้ให้มีความสุขกว่าการเป็นผู้รับ ซึ่งโครงกานี้เป็นโครงการที่ดีมากๆ เป็นโครงการที่มอบเครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับไปทำให้คนมีสุขภาพร่างกายดีขึ้น จริงๆ เราไม่เจ็บไม่ป่วย แต่คนอื่นเจ็บป่วย สังคมจะไปได้อย่างไร ถ้าเราสบายคนเดียว คนอื่นยังไม่สบายฉะนั้นมันต้องไปด้วยกันฉะนั้นพอเรามีแล้ว เราแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ออกไป ความสุขของผู้ให้ยิ่งไปให้ชีวิตคน มันสำคัญมาก คนเราเจ็บป่วยมันจะรอดไม่รอด มันจะไปแหล่ไม่ไปแหล่แต่ถ้าได้อุปกรณ์ที่ดีมีเครื่องมือที่ดี เขาก็สามารถจะมีชีวิตต่อไปได้ เราสามารถไปซื้อชีวิต โยมเป็นบุคคลยิ่งใหญ่ เป็นบุคคลเสียสละ เป็นบุคคลที่ทำให้หลายคนได้ยิ้ม คุณปู่ คุณย่าคุณตา คุณยาย คุณพ่อ คุณแม่ ญาติ พี่น้อง หรือลูกหลานของเขารอดชีวิตด้วยสิ่งที่คุณโยมได้บริจาค ด้วยอานิสงส์อย่างนี้ แน่นอนคุณโยมจะได้เป็นคนที่มีอายุยืนยาว ชุ่มชื่นจิต วรรณะผ่องใสพิศ สัมฤทธิ์ผลสุขล้ำสำราญ บันดาลดล พละล้นก้าวหน้า สถาพร
    ท้ายที่สุดนี้ อาตมภาพ พระมหาสมปอง ตาลปตฺโต ก็ขออำนวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในบุญในกุศลซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มอบให้กับโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในครั้งนี้
 ขอเดชะพระพุทธรัตน์ กำจัดทุกข์ เจริญสุขสิ่งศักดิ์ มีหลักฐาน ขอเดชะพระธรรมรัตน์ กำจัดพาลให้ไพศาลผุดผ่องพ้นผองภัย ขอเดชะพระสัฆรัตน์ กำจัดโรค ให้เสื่อมโสก สืบชนม์ จนเกินขัย ขอเดชะพระไตรรัตน์ ดังฉัตรชัย เจริญวัย เจริญศรีทวีงาม ทุกท่านทุกคน อายุยืนนาน สำราญใจ ตลอดปี ตลอดไป เจริญพร

 
 

 
สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม