พระมงคลญาณเถร (หลวงปู่มา)

พระมงคลญาณเถร (หลวงปู่มา)
 วัดสันติวิเวก
จังหวัดร้อยเอ็ด


        เจริญพร ทานสาธุชนชาวพุทธทั้งหลาย วันนี้เป็นวันโอกาสอันดี เป็นวันมหามงคลที่พวกเราทั้งหลายที่ได้บริจาคจตุปัจจัยสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ให้จังหวัดอุบลราชธานี เป็นบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่ชาวเราทั้งหลายได้ร่วมกัน เพราะว่า โรงพยาบาลนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในชิวิตของมนุษย์และสัตว์ เกิดมาจากบิดามารดาแล้วก็ต้องอาศัยโรงพยาบาล เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราก็ต้องอาศัยโรงพยาบาล คณะกรรมการจึงได้จัดสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่บ้านปลาดุก ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
        ถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายบริจาคคนละเล็กคนละน้อย เหมือนกับฝนที่ตำมาจากฟ้า เราเอาภาชนะไปรองรับ อาจได้เงินเป็นก้อนมาสร้างโรงพยาบาลได้สำเร็จ เพื่อที่จะได้รักษาพระสงฆ์องค์เจ้า ตลอดทั้งประชาชนผู้เจ็บไข้ได้ป่วย
       อนึ่งโรงพยาบาลนี้ถ้าตั้งขึ้นมาแล้ว ก็แบ่งเบาภาระจากโรงพยาบาลต่างๆ ได้ คณะกรรมการได้เล็งเห็นประโยชน์การสร้างโรงพยาบาล เพราะฉะนั้น อาตมาภาพขอเจริญพร เชิญชวนท่านสาธุชนชาวพุทธทั้งหลายได้ร่วมกันมาบริจาคคนละเล็กคนละน้อย เมื่อรวมกันแล้วจะได้เงินเป็นก้อนมาเป็นกำมาสร้างสำเร็จเป็นโรงพยาบาลขึ้น เข้าใจว่าท่านชาวพุทธทั้งหลาย คงเล็งเห็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา คือพุทธศาสนาเป็นสถาบันหนึ่ง ชาติเป็นสถาบันหนึ่ง พระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหนึ่ง ทั้ง ๓ สถาบัน คุ้มครองป้องปกประชาชนชาวไทยเราอยู่ ถ้าหากขาดสถาบันใดสถาบันหนึ่ง ประเทศชาติของเราคงอยู่ไม่ได้ ฉะนั้น ท่านสาธุชนทั้งหลายที่เห็นประโยชน์แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์แล้ว ขอเชิญชวนท่านมาบริจาคจตุปัจจัยเพื่อสร้างโรงพยาบาลนี้ให้สำเร็จได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 

 
สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม