สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม
 เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
รองประธานที่ปรึกษามูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ


         ความเจ็บไข้ได้ป่วยย่อมมีเป็นของธรรมดาของมนุษย์ เราทุกคนไม่ว่า พระ เณร ประชาชนทั้งหลาย และยิ่งสำคัญคือ พระ เณร ที่อย่ในชนบท ดังนั้นเมื่อมีโรงพยาบาลสงฆ์เกิดขึ้นในชนบท พระ เณร ก็ได้อาศัยโรงพยาบาลนั้น ได้เข้ารักษาเนื้อ รักษาตัว และเป็นประโยชน์ประสิทธิผลกับ พระ เณร เป็นจำนวนมากทีเดียว
        ดังนั้น การสร้างโรงพยาบาลจึงมีบุญมากอานิสงส์มาก ท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่อว่า ได้ปฏิบัติบำรุงพระภิกษุไข้ และได้ชื่อว่าได้ปฏิบัติบำรุงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังที่ พระองค์ได้รับสั่งไว้นั้นทุกประการ ขอความสุข ความเจริญ จงมีแก่ท่านทั้งหลายทุกท่าน สวัสดี
 

 
สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม