พระเทพวิทยาคม

พระเทพวิทยาคม
(หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)
วัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา


          การสร้างโรงพยาบาลไม่ใช่เรื่องง่าย และเมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นเรื่องยากเหมือนกัน เพราะต้องมีหมอที่มีฝืมือดี ๆ ต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ดี ๆด้วย และเครื่องมือแต่ละชนิดก็หลายร้อยล้าน โดยเฉพาะเครื่องมือผ่าตัด และต้องมีหมอพิเศษทำงานคอยปฐมพยาบาลชาวบ้าน ไม่ใช่รักษาแต่พระสงฆ์ ฆราวาสก็ต้องรับ ใครป่วยก็ต้องรับ ถ้ารับแต่พระสงฆ์ถือว่าใช้ไม่ได้ พระสงฆ์ก็อยู่กับโยม โยมกับพระก็อยู่ปะปนกันเป็นของธรรมดา ดังนั้น ควรช่วยกันออกคนละ ๑,๐๐๐ บาท คลละ ๕๐๐ บาท เด็กเล็กออกคนละ ๕๐ บาท หรือคนละ ๒๐ บาทก็ยังดีช่วยกันสร้างบารมี อย่าดีแต่ปาก มือก็ทำปากก็ว่า อยากได้อะไรก็ไม่ออกซักอย่าง ช่วยกันเถอะให้มีความสมัคคี เงินซื้อยาบ้าเท่าไหร่ก็ได้ไม่เห็นว่าจนเวลาจะทำบุญสร้างโรงพยาบาลว่ายากจน เวลาซื้อยาบ้าไม่เห็นจน

 
สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม