พระธรรมปริยัทตโมลี

 

พระธรรมปริยัติโมลี
(สมเกียรติ กิตฺติจฑฺนมหาเถร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
วัดศาลาลอย จังหวัดสุรินทร์
 
       ขอเจริญพร พระภิกษุ สามเณร เวลาเจ็บป่วยอาพาธรู้สึกลำบากเดือนร้อนมาก เพราะไม่มีโรงพยาบาลหรือศูนย์รักษาพยาบาลพระภิกษุ สามเณรโดยเฉพาะจำเป็นต้องรักษาพยาบาลเข้าร่วมปะปนกับประชาชนที่เจ็บป่วยที่มีจำนวนมากอยู่แล้วรู้สึกลำบากและเวลาจะเดินทางไปโรงพยาบาลสงฆ์ที่กรุงเทพฯ ก็ห่างไกล ค่าใช้จ่ายสูง ลำบากในการเดินทาง บางทีก็มรณภาพระหว่างทางก็มี เพราะฉะนั้นถ้ามีโรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมารเนื่องในโอกาสที่มีพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา
      จังหวัดอุบลราชธานี ถือว่าเป็นศูนย์รวมของคณะสงฆ์ พระภิกษุ สามเณร ในภาคอีสาน ๑๙ จังหวัด จะทำให้เกิดความสะดวกสบายสำหรับพระภิกษุ สามเณร เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย
 

 
สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม