สมเด็จพระมหาธีราจารย์

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม
 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ
ประธานมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
 มหาวชิราลงกรณ

 


        โครงการเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ เป็นโครงการที่สำคัญเมื่อ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ทรงรับโครงการนี้ไว้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพราะฉะนั้นทางคณะสงฆ์และประชาชน ตลอดถึงคณะกรรมการโครงการเห็สว่าเป็นโครงการสำคัญ และเราก็ควรได้ร่วมกันในการทำโครงการนี้ให้ดีที่สุดให้สมกับเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติให้สมกับที่พระองค์ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชานุญาตรับไว้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคล นอกจากนั้นอาตมภาพมีความเห็นว่า ถ้าประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประมาณ ๑๘ ล้านคนได้ร่วมมือร่วมใจกันบริจาคร่วมโครงการนี้เพียงคนละ ๑ บาทเท่านั้น ก็จะได้ประมาณ ๑๘ ล้านบาท เพราะฉะนั้นจึงขอบอกผ่านไปยังบรรดาท่านพระเถรานุเถระ พระภิกษุสงฆ์ ตลอดทั้งประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ร่วมกันบริจาคโครงการนี้ เพราะว่าเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับชีวิตทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือจะเป็นประชาชนทั่วไป และส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ประมาณ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ของประเทศ ถ้าท่านเห็นว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ก็ขอเชิญชวนร่วมกันบริจาคโครงการนี้ กว่าโครงการจะสำเร็จคงต้องใช้งบประมาณอีกพอสมควร
 

 
สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม