สมเด็จพระมหาธีราจารย์

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม
 เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ
รองประธานที่ปรึกษามูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรณษา
มหาวชิราลงกรณ

 


          การบริจาคเป็นส่วนหนึ่งของทาน คือการเสียสละ ผู้ที่บริจาค ผู้ที่เสียสละ เพื่อให้สำเร็จประโยชน์สุด คือการรักษาพยาบาล เมื่อไม่มีโรงพยาบาล ไม่มีหมอ พระเจ็บป่วยก็ไม่รู้จะไปพึ่งใคร อาศัยที่ไหน ต้องมาโรงพยาบาลอื่นๆ ในต่างจังหวัด หรือในท้องที่ทีจะไปได้ บาทีก็ต้องมาถึงที่โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ แต่ถ้าหากมีขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานี หรือจังหวัดใกล้เคียงอุดรธานี ขอนแก่น ได้มีโอกาสเข้ารับการรักษา มีประโยชน์มาก ในทางพุทธศาสนาคือว่าเป็นสิ่งสำคัญ พระพุทธเจ้าทรงประทานแนวพระโอวาทไว้ว่า ผู้ใดจะปฏิบัติบำรุงเราให้ปฏิบัติบำรุงพระภิกษุไข้  เท่ากับปฏิบัติบำรุงพระพุทธเจ้า ถือว่า เป็นบุญเป็นกุศลมาก
 

 




สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม