สมเด็จพระพุฒาจารย์

 

สมเด็จพระพุฒาจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ
ประธานที่ปรึกษามูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
 
        ประเทศไทยของเรามีจังหวัดใหญ่ ๆ อยู่หลายจังหวัด ถ้าจะกล่าวถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดหนึ่ง และได้มีการสร้างโรงพยาบาลเพื่อพระสงฆ์ขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากจะช่วยกันรักษาพยาบาลภิกษุสงฆ์ของเราแล้ว ยังอาจจะเผยแพร่ถึงพระสงฆ์สามเณร ในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เช่นประเทศลาวกับประเทศไทย มีความเชื่อมโยงกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ ดังที่ สมเด็จพระบรมบพิธพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพรแก่พสกนิกร เมื่อวันปีใหม่ ปี ๒๕๔๖ ทรงชี้ให้เห็นถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ว่า การให้ทานเป็นสิ่งที่ดี และเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดี และถานที่ตั้งอยู่เป็นสถานที่เอื้ออำนวยประโยชน์โดยประการต่าง ๆ ดังกล่าวและนับว่า คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้คิดกันถูกต้อง น่าสรรเสริญขออนุโมทนา
 สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม