การดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอด

                  

 

 

 

        การดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย

              การดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอด เป็นวิธีการทางการแพทย์แผนไทยโดยมุ่งเน้นในการฟื้นฟู ส่งเสริม ป้องกัน และรักษาสุขภาพ ซึ่งภายหลังจากการดูแลหลังคลอดแล้วจะช่วยให้ท้องยุบเร็ว ผิวพรรณผ่องใส ฟื้นตัวเร็ว และกลับมาสวยเหมือนตอนก่อนตั้งท้อง ซึ่งการดูแลหญิงหลังคลอดนี้ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์เวชกรรมไทย

 

อัตราค่าบริการ การตรวจ การวินิจฉัย การบำบัด
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย-จีน
 
การตรวจวินิจฉัยและการสั่งรักษา
  • ด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือก
๒๐๐ บาท/ครั้ง

 

การนวดเพื่อสุขภาพ
  • ชุดอยู่ไฟ ๓ วัน   อัตราค่าบริการ       
  •                                                                                        
  • ชุดอยู่ไฟ ๕ วัน   อัตราค่าบริการ
  •  
  • ชุดอยู่ไฟ ๗ วัน   อัตราค่าบริการ

๑๐,๐๐๐ บาท

๑๕,๐๐๐ บาท

๒๐,๐๐๐ บาท

 
 

สถาบันพรหมวชิรญาณ 
คลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน
สาขาวัดยานนาวา
 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 
เปิดให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์
เวลา ๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น.
โทร. ๐-๒๖๗๓-๙๙๗๕-๖

ศูนย์พรหมวชิรญาณ 
คลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
เปิดให้บริการวันจันทร์-วันเสาร์
เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.
โทร. ๐-๒๕๗๙-๓๕๒๑, ๐-๒๕๖๑-๔๕๒๐

 สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม