การอบตัวด้วยสมุนไพร
 
การอบตัวด้วยสมุนไพร
เป็นธรรมชาติบำบัดอีกแนวทางหนึ่งที่ใช้ไอร้อนจากสมุนไพรส่งผ่านตู้อบเฉพาะบุคคล  เพื่อกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต   บรรเทาความตึงเครียดของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ  ช่วยให้ผิวพรรณกระชับและผุดผ่องขึ้น่
 
 
อัตราค่าบริการ การตรวจ การวินิจฉัย การบำบัด
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย-จีน
 
การตรวจวินิจฉัยและการสั่งรักษา
  • ด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือก
๒๐๐ บาท/ครั้ง

 

การบำบัดรักษา
  • นวดบำบัดรักษา (กดจุดตามอาการ)
  • นวดตัวประคบสมุนไพร
  • นวดคอ หลัง ไหล่ ประคบสมุนไพร
  • นวดศรีษะ บ่า คอ ไหล่ ประคบสมุนไพร
  • นวดฝ่าเท้า ประคบสมุนไพร
  • นวดฝ่ามือ ประคบสมุนไพร
  • อบตัวด้วยสมุนไพร
๔๐๐ บาท/๖๐ นาที
๔๐๐ บาท/๖๐ นาที
๔๐๐ บาท/๖๐ นาที
๔๐๐ บาท/๖๐ นาที
๔๐๐ บาท/๖๐ นาที
๔๐๐ บาท/๖๐ นาที
๓๐๐ บาท/ครั้ง
 
 

สถาบันพรหมวชิรญาณ
คลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน
สาขาวัดยานนาวา

เขตสาทร กรุงเทพฯ
เปิดให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์
เวลา ๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น.
โทร. ๐-๒๖๗๓-๙๙๗๕-๖

ศูนย์พรหมวชิรญาณ
คลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
เปิดให้บริการวันจันทร์-วันเสาร์
เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.
โทร. ๐-๒๕๗๙-๓๕๒๑, ๐-๒๕๖๑-๔๕๒๐

 สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม