โครงการสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพร “เฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๐ พรรษา”

 

   

        โครงการที่กำลังดำเนินการ มีจำนวน ๓ โครงการ ดังนี้ :-
 
           ๑. โครงการสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๐ พรรษา 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อเป็นแหล่งต้นแบบตัวอย่างด้านการเกษตรพอเพียง ตามรอยเบื้องยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไม้สมุนไพรที่หายาก สมุนไพรที่มีประวัติรักษาโรค สมุนไพรที่ใช้ในทางสาธารณสุขมูลฐานและสมุนไพรที่ประชาชนนิยมใช้  เป็นสถานที่สำหรับปลูกเพาะพันธุ์กล้าไม้สมุนไพร และเป็นที่สาธิตการทดลองใช้สมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อใช้ในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสมุนไพร เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและพัฒนาแปรรูปสมุนไพรให้ยา เพื่อใช้ในการบำบัดและรักษาผู้ป่วย เป็นแหล่งทัศนศึกษาและเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับประโยชน์และโทษที่ควรระวัง
ของสมุนไพรตลอดจนการใช้สมุนไพรให้ถูกต้องและปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและประชาชน 
                             
                             
 
 
           ๒. โครงการจัดสร้างวัดประจำโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดสร้างวัดประจำโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ณ บ้านปลาดุก หมู่ ๓ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี บนพื้นที่ ๑๐ ไร่
ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทวงวัฒนธรรม 
 
                         
                         
                 
 
 
          ๓. โครงการหนังสือ “การดูแลสุขภาพ การบริหารร่างกาย อาหารสุขภาพ สำหรับพระภิกษุ สามเณรและประชาชนทั่วไป” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อจัดทำหนังสือ “การดูแลสุขภาพ การบริหารร่างกาย อาหารสุขภาพ สำหรับพระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป” และเพื่อพระราชทานหนังสือ “การดูแลสุขภาพ การบริหารร่างกาย อาหารสุขภาพ สำหรับพระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป” ให้วัดและสำนักสงฆ์ต่างๆ ทั่วประเทศ 
 
                            

 
สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม