โครงการปลูกต้นไม้สมุนไพรพระราชทานฯ

 

  

                ๑๗. โครงการปลูกต้นไม้สมุนไพรพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีแก่มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และโครงการสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอุปถัมภ์บำรุงโครงการสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาโดยการร่วมกันปลูกต้นไม้สมุนไพรในพื้นที่โครงการ 
 
 
                            
                            
 
 
                ๑๘. โครงการ “ผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง เพื่อพระภิกษุ นักบวชในศาสนาต่างๆ และประชาชนผู้ยากไร้”     เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรากรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
  ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
  บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้ป่วยโรค   หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนกดทับเส้นประสาทที่ยากไร้ และครอบครัวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สัมผัสได้ถึงพระเมตตา   บารมี มีโอกาสได้รับการผ่าตัดรักษา โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทย เผยแพร่พระบารมีและพระเกียรติคุณให้แผ่ไพศาล
 ไปทั่วโลกและทุกสารทิศ และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของมูลนิธิฯ และโรงพยาบาลพญาไท ๒ และประชาชนทั่วไปในการทำ
 กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกันให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงความผาสุกและประโยชน์ของสังคม 
                      
                      
 
                สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม