พระราชวรรณเวที

พระราชวรรณเวที
เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม จังหวัดศรีสะเกษ


        ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดในการสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ที่จังหวัดอุบลราชธานีคือจะได้รักษาพยาบาลแก่ พระภิกษุ สามเณร โดยเฉพาะในเขตภาคอีสาน ถัดไปก็คือกลาง อีสานใต้ หรือทั่วไป เพราะพระภิกษุ สามเณร ในภาคอีสาน ซึ่งเป็นภาคที่ใหญ่และมีพระภิกษุ สามเณร เป็นจำนวนมาก แม้จะมีโรงพยาบาลอยู่มากแต่เตียงและห้องก็ไม่เพียงพอ เมื่อเวลาพระภิกษุ สามเณรอาพาธก็ต้องเข้าไปรักษาปะปนกับฆราวาส ซึ่งเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมไม่น่าเลื่อมใส เพราะฉะนั้น โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะได้มีไว้สำหรับรองรับพระภิกษุ สามเณร เวลาอาพาธ และได้รับความสะดวกหลายประการ
๑.ไม่ต้องเดินทางไปรักษาในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายมาก และ โรงพยาบาลสงฆ์ในกรุงเทฑฯ ก็แออัดอยู่แล้ว
๒.พระภิกษุ สามเณร ที่อาพาธ ก้จะได้รับความสะดวกสบายเป็นสัดส่วน
 

 
สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม