พระเทพกิตติมุนี

พระเทพกิตติมุนี
วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลฯ
รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ


                ถ้าหากว่า โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สำเร็จแล้ว จะมีประโยชน์มากจะมีพระภิกษุ สามเณรคนไข้ที่เป็นฆราวาสทั่วๆ ไป ไม่ใช่แต่พระภิกษุ สามเณร ในจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น ยังรวมถึงภาคอีสานทั้ง ๑๙ จังหวัดก็มารวมกันที่นี่ เพราะว่าได้รับความสะดวกในการไปการมา การไปรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์ที่กรุงเทพฯ นั้น ค่าใช้จ่ายสูง ค่าใช้จ่ายแพง ถ้ามาที่นี่แล้วมีที่อาศัย มีญาติโยมอุปถัมภ์ก็จะได้รับความสะดวกสบามากขึ้น
                ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาก็ดี มีส่วนร่วมในการบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม