การนวดศีรษะ คอ หลัง ไหล่
 
การนวดศรีษะ

ศีรษะ คอ หลัง และไหล่  เป็นบริเวณที่ใช้งานมากดังนั้น การนวดเน้นเฉพาะบริเวณดังกล่าว ซึ่งเหมาะสำหรับท่านที่ขับรถ หรือนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดการเจ็บปวดบริเวณคอ หลัง และไหล่ รวมถึงอาการปวดศีรษะได้ ดังนั้น การนวดเน้นเฉพาะจุดจะช่วยบรรเทาอาการตึงเครียดส่งผลทำให้รู้สึกผ่อนคลายยิ่งขึ้น

 
 
อัตราค่าบริการ การตรวจ การวินิจฉัย การบำบัด
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย-จีน
 
การตรวจวินิจฉัยและการสั่งรักษา
  • ด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือก
๒๐๐ บาท/ครั้ง

 

การนวดศีรษะ คอ หลัง ไหล่
  • นวดคอ หลัง ไหล่
  • นวดศรีษะ คอ บ่า ไหล่
๓๕๐ บาท/๖๐ นาที
๓๕๐ บาท/๖๐ นาทีี
 
 

สถาบันพรหมวชิรญาณ
คลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน
สาขาวัดยานนาวา

เขตสาทร กรุงเทพฯ
เปิดให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์
เวลา ๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น.
โทร. ๐-๒๖๗๓-๙๙๗๕-๖

ศูนย์พรหมวชิรญาณ
คลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
เปิดให้บริการวันจันทร์-วันเสาร์
เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.
โทร. ๐-๒๕๗๙-๓๕๒๑, ๐-๒๕๖๑-๔๕๒๐

 สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม